Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 6 Trong ngày
 19 Trong tuần
 25 Trong tháng
 65.244 Cả năm
 153.277 Tổng lượt xem
1 Đang online
Lễ Khai giảng lớp học tiếng Nhật Bản cho sinh viên K2 Trao học bổng Doanh nghiệp cho SV Phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy trong Sinh Viên Hội nghị Tổng kết hoạt động đưa sinh viên đi kiến tập
Lễ Khai giảng lớp học tiếng Nhật Bản cho sinh viên K2
Trao học bổng Doanh nghiệp cho SV
Phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy trong Sinh Viên
Hội nghị Tổng kết hoạt động đưa sinh viên đi kiến tập

Đăng ký làm việc bán thời gian (vừa học, vừa làm thêm)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Điện thoại

liên hệ

Đăng ký làm thêm

Tự túc phương tiện

Giáo viên chủ nhiệm

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 7

Chủ nhật

1

Nguyễn Thị Hoa

20/05/95

QT 1A

0964007805

x

 

x

x

x

Lê Hồng Hân

2

Nguyễn Thị Huyền

18/09/94

QT 1A

01678490329

x

 

 

 

 

3

Hoàng Thị Kim Anh

31/05/95

QT 1A

01654141630

x

 

 

 

x

4

Nguyễn Thị Ngọc

28/03/95

QT 1A

01636283363

x

 

x

x

x

5

Nguyễn Thanh Mai

18/11/95

QT 1A

0964119518

x

 

x

x

x

6

Phạm Thị Oanh

10/08/95

QT 1A

01666884260

x

 

x

x

x

7

Nguyễn Hồng Nhung

29/12/95

QT 1A

01652059508

x

 

x

 

x

8

Đào Thị Hồng Lan

23/01/95

QT 1A

0966451835

x

 

 

 

x

9

Phạm Thúy Nga

28/08/95

QT 1A

01654289591

x

 

 

 

x

10

Nguyễn Thị Tươi

10/12/95

QT 1A

01648956864

x

 

 

 

x

11

Phạm Văn Trung

09/08/95

QT 1A

01696976967

x

 

x

 

 

12

Phạm Thanh Thúy

12/11/95

QT 1A

0968802652

x

 

x

x

x

13

Nguyễn Thị Hải Yến

19/11/95

QT 1A

0962333348

x

 

x

x

x

14

Đinh Thị Loan

10/03/94

QT 45C

0984546603

 

x

x

x

 

Đỗ Việt Hùng

15

Trần Thị Hồng

03/10/95

NH 1A

0964385843

 

x

 

 

 

Vũ Đức Anh

16

Đặng Thị Thu Hiền

08/01/95

NH 1A

01675624255

 

x

 

 

 

17

Nguyễn Thị Phượng

06/06/95

NH 1A

01674646363

 

x

 

 

 

18

Lê Thị Hồng Quyên

30/08/95

NH 1A

0989745895

 

x

 

 

 

19

Doãn Tiến Huy

16/02/95

NH 1A

01664587015

 

x

 

 

 

20

Bùi Diệu Hương

23/02/95

NH 1A

0967638828

 

x

 

 

 

21

Ngô Thị Mai Phương

05/09/95

NH 1A

0986737310

 

x

 

 

 

22

Phạm Thị Ngọc Hồng

14/10/95

NH 1A

01669854081

 

x

 

 

 

23

Nguyễn Thị Lan Hương

12/09/95

NH 1A

01653647387

 

x

 

 

 

24

Lường Thị Thim

15/10/95

NH 1A

01655977095

 

x

 

 

 

25

Đỗ Thị Hiên

16/06/95

NH 1A

01693507264

 

x

 

 

 

26

Nguyễn Thị Bích

07/09/95

NH 1A

01683800960

 

x

 

 

 

27

Nguyễn Việt Chinh

22/06/95

NH 1A

0969573316

 

x

 

 

 

28

Nguyễn Thị Liễu

01/02/95

NH 1A

01643876393

 

x

 

 

 

29

Nguyễn Tiến Đạt

21/10/95

NH 1A

01663319103

 

x

 

 

 

30

Hoàng Thu Huyền

01/08/95

NH 1A

01648686669

 

x

 

 

 

31

Trần Thị Huệ

09/10/95

NH 1A

01245586066

 

x

 

 

 

32

Nguyễn Văn Tuấn

02/12/94

NH 1A

0963016531

 

x

 

 

 

33

Hoàng Thị Phương

13/02/95

NH 1A

01646711745

 

x

 

 

 

34

Đới Thị Thu

06/02/95

NH 1A

01659908930

 

x

 

 

 

35

Nguyễn Thị Trâm Anh

22/01/95

NH 1A

0968252958

 

x

 

 

 

36

Lê Thị Lan

02/02/94

KT 45B

0962342362

 

 

x

x

 

Nguyễn Văn Đạo

37

Bùi Thị Thủy

01/02/94

KT 45B

0963335273

 

 

x

x

 

38

Nguyễn Thị Hồng

08/11/94

KT 45B

0987528953

 

 

x

x

 

39

Nguyễn Phương Thảo

11/11/94

KT 45D

0966026710

 

 

x

x

 

Lê Thị Uran

40

Vũ Thị Hằng

09/07/94

KT 45E

0963146326

 

 

x

x

 

Ng Quốc Tuấn Cường

41

Phạm Thị Hồng Lương

14/09/94

KT 45G

0987928882

 

 

x

x

 

Đặng Thị Hải Thanh

42

Vũ Thị Kim Thúy

15/04/94

KT 45K

01699521765

 

 

x

x

 

Ng Thị Bích Hường

43

Nguyễn Thị Nga

13/11/94

KT 45K

01632210035

 

 

x

x

 

44

Vũ Thị Lụa

09/06/94

KT 45K

0963146325

 

 

x

x

 

45

Lê Thị Duyên

02/12/94

KT 45K

01648301528

 

 

x

x

 

46

Nguyễn Thị Ninh

04/06/94

KT 45K

0988941120

x

 

x

x

 

47

Vũ Thị Hương

29/09/94

KT 45K

0986615480

 

 

x

x

 

48

Nguyễn Thị Hồng Vân

09/11/94

KT 45K

0972674471

 

 

x

x

 

49

Trương Thị Lan Anh

18/09/94

KT 45K

01697074883

 

 

x

x

 

50

Phạm Thị Thùy Nhung

01/01/94

KT 45K

0902107854

 

 

x

x

 

51

Phạm Thị Mỹ Linh

21/09/93

KT 45K

0969214028

 

 

x

x

 

52

Phạm Thị Lan

05/07/94

KT 45K

01667667892

 

 

x

x

 

53

Đinh Thị Hồng Tươi

11/03/94

KT 45K

0962342313

 

 

x

x

 

54

Đoàn Thị Hồng Nhung

02/12/94

KT 45K

01689369594

 

 

x

x

 

55

Nguyễn Thị Lan Anh

03/07/94

KT 45K

0988476308

 

 

x

x

 

56

Nguyễn Thị Nhung

06/07/94

KT 45K

0983289493

 

 

x

x

 

57

Mai Thị Thùy

 

KT 45K

0982212915

 

 

x

x

 

58

Lê Thị Thắm

05/07/95

KC 1A

0972291496

 

 

x

x

 

Lê Thị Ngọc ánh

Thiết kế bởi Aptech
Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp © 2020