Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 2 Trong ngày
 85 Trong tuần
 352 Trong tháng
 1.585 Cả năm
 26.187 Tổng lượt xem
1 Đang online
Lễ Khai giảng lớp học tiếng Nhật Bản cho sinh viên K2 Trao học bổng Doanh nghiệp cho SV Phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy trong Sinh Viên Hội nghị Tổng kết hoạt động đưa sinh viên đi kiến tập
Lễ Khai giảng lớp học tiếng Nhật Bản cho sinh viên K2
Trao học bổng Doanh nghiệp cho SV
Phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy trong Sinh Viên
Hội nghị Tổng kết hoạt động đưa sinh viên đi kiến tập

Kế hoạch hoạt động ngoại khoá “Luật Giao thông Đường bộ và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông”

           KẾ HOẠCH

Tổ chức Hoạt động ngoại khoá chuyên đề “Luật Giao thông Đường bộ

và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông”

 

 
 

 

 

 

Thực hiện Công điện số 433/CĐ-TTg ngày 31/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ “bảo đảm trật tự, an toàn giao thông...”; Công văn số 1934/BGDĐT-CTHSSV ngày 23/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v đảm bảo trật tự ATGT cho học sinh, sinh viên trong đợt cao điểm 30/4-1/5, nghỉ hè và kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 và Công văn số 442/HYN-KDDĐ ngày 14/4/2015 của Chi nhánh Viettel Hưng Yên V/v Phối hợp triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của đơn vị.

Nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khoá nhằm nâng cao sự hiểu biết và ý thức của sinh viên về Luật Giao thông Đường bộ và đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.

I. BAN TỔ CHỨC, PHỤC VỤ

a) Ban Tổ chức

1) Bà. Đỗ Thị Thanh Vân, Hiệu trưởng - Chỉ đạo chung;

2) Ông. Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Hiệu trưởng - Trưởng ban;

3) Ông: Đậu Thế Tụng, Trưởng Phòng Công tác sinh viên - Phó ban TT;

4) Ông: Đỗ Văn Dũng, Bí thư Đoàn trường - Phó ban;

5) Ông: Lê Tuấn Hiệp, Trưởng phòng Quản lý đào tạo - Ủy viên

6) Ông: Lương Ngọc Huy, Trưởng phòng Quản trị thiết bị - Ủy viên;

7) Ông: Phạm Văn Hưng, Trưởng phòng Tài chính kế toán - Ủy viên.

8) Ông: Lê Văn Hùng, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp - Ủy viên.

9) Ông: Nguyễn Tiến Trường, Giám đốc TTVT Văn Lâm - Ủy viên

b) Ban phục vụ

1) Ông: Nguyễn Việt Hưng, P. Trưởng phòng Công tác SV - Trưởng ban;

2) Ông: Nguyễn Quốc Tuấn Cường, Phòng CTSV;

3) Ông: Trần Hiền Nhân, TTHTSV & QHDN;

4) Ông: Cao Văn Thiết, TTHTSV & QHDN;

5) Ông Nguyễn Ngọc Lâm, Phòng QTTB;

6) Và một số thành viên khác, do ban tổ chức chỉ định.

II. ĐỐI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Đối tượng

- Cán bộ, giảng viên (có điều kiện);

- Cố vấn học tập;

- Sinh viên K1, K2, K46, K47, K2LT (các lớp học chiều, mỗi lớp cử 20 sinh viên) là Ban cán sự lớp, sinh viên có thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

- Tập thể lớp KA1A, KD1A, KD1B, KD1C, KD1D (những sinh viên học chiều).

2. Mục đích

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ sinh viên.

- Quán triệt cán bộ, giảng viên và sinh viên thực hiện nghiêm túc không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

- Phổ biến, tuyên truyền nguyên nhân và hậu quả của tai nạn giao thông; các quy định xử phạt vi phạm đối với người tham gia giao thông.

3. Yêu cầu

Tổ chức đúng thời gian, thành phần, nội dung. Ban cán sự các lớp và sinh viên ưu tú, mang theo số sách ghi chép về truyền đạt lại cho sinh viên lớp mình.

III. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NGƯỜI TRUYỀN ĐẠT

- Nội dung: Truyền đạt nội dung “Luật Giao thông Đường bộ và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông”.

- Thời gian: 08 giờ 00’, ngày 15 tháng 5 năm 2015 (thứ 6)

- Địa điểm: Hội trường H1 (Cơ sở 2), Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh (Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên).

- Người truyền đạt: Mời lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an thực hiện.

            IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Phòng Hành chính tổng hợp bố trí khánh tiết, nước uống, bố trí xe đưa đón báo cáo viên;

- Phòng Quản trị thiết bị bố trí âm thanh, máy chiếu, hội trường;

- Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp lên kế hoạch, thông báo cho CB, GV, sinh viên trường tham dự.

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC

Đề nghị Chi nhánh Viettel Hưng Yên tài trợ 5.000.000đ (chi báo cáo viên và mời cơm trưa báo cáo viên)./.

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

    - ĐU, BGH;                                                                                    

     - Các đơn vị;                                                                                            (Đã ký) 

     - Lưu: Văn thư, TT.                                                                           

 

                                                                                                        TS. Đỗ Thị Thanh Vân 

Thiết kế bởi Aptech
Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp © 2019